logo Beatronic Supply

W sierpniu 2000 r. została założona siedziba spółki zależnej w Grecji, z siedzibą w Atenach. We wrześniu 2002 roku utworzone zostało kolejne, drugie biuro firmy w północnej Grecji. Oba greckie oddziały promują pełen zakres produktów firmy Beatronic, ze szczególnym naciskiem na Penny & Giles.

 

Ponieważ w chwili obecnej przeprowadzana jest w oddziałach reorganizacja, wszelkie rozmowy telefoniczne przekierowywane są do oddziału w Danii.

 

Beatronic Supply Hellas Ltd
44, Emm.Benaki Str.
GR-10681 Athens
Greece
Tel.: +45 48 24 02 20
Fax: +45 48 24 13 14

 

Kliknij, aby połączyć się z Google map