logo Beatronic Supply

viatranLogo

Tasman-Machinery-supplying-Viatran
Viatran

Viatran, bedąca cześcia grupy Dynisco, jest światowym liderem dostarczającym czujniki poziomu i ciśnienia. Zapewniają one dokładne i powtarzalne pomiary. Stworzone są dla wszystkich zakresów ciśnienia i większości temperatur. Zaprojektowane zostały tak, aby wytrzymały pracę w najbardziej agresywnych środowiskach, w takich aplikacjach jak: dostawy ropy naftowej i gazu, produkcji stali, urządzeniach medycznych i produkcji żywności, formowaniu wtryskowym, oraz produkcji chemicznej.