logo Beatronic Supply

Elettronica Veneta S.p.A. to włoska firma uważana za światowego lidera w produkcji
sprzętu dydaktycznego dla celów szkolenia technicznego. Firma zajmuje się wyłącznie
projektowaniem, wytwarzaniem i dostawą sprzętu dydaktycznego i laboratoriów.
Produkowany sprzęt stanowi  narzędzie, służące osiągnięciu dwóch ważnych celów
w każdym szkoleniu technicznym:
- uproszczeniu nauczania studentów poprzez integrację namacalnych elementów z teorią
  nabytą na wykładzie i z lektury podręczników
- uproszczenie pracy nauczyciela poprzez możliwość zademonstrowania w jaki sposób
  wykładana teoria jest stosowana w praktyce

Wytwarzane przez Elettronica Veneta laboratoria i sprzęt dydaktyczny są przeznaczone dla
regularnej edukacji, jak również studiów podyplomowych i innych kursów edukacyjnych
oraz dla celów rekwalifikacji zawodowej.

Wytwarzany sprzęt dydaktyczne pokrywa szeroki zakres kursów technicznych wykładanych
w politechnikach i uniwersytetach na całym świecie.
 

Lista dziedzin, dla których produkowane są pomoce dydaktyczne:

 • Elektronika
 • Telekomunikacja
 • Inżynieria elektryczna
 • Automatyka
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Energia odnawialna
 • Inżynieria chemiczna
 • Przetwórstwo żywności
 • Komputerowe sterowanie urządzeń (CNC)
 • Ekologia
 • Sterowanie procesami przemysłowymi
 • Energetyka
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika
 • Fizyka, Biogia, Astronomia.